Strefa złotego i polskie obligacje rozwojowe

Budowa „strefy złotego” jest istotnym przedsięwzięciem gospodarczym, które może wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej w średnim terminie. Wymaga to aktywnego podejścia do kwestii rozwoju rynku kapitałowego, geograficznej ekspansji firm z sektora finansowego o polskim kapitale, negocjacji z przedstawicielami rządów i banków centralnych innych krajów oraz szeregu regularnych działań o mniejszej skali. Pierwszym krokiem na tej drodze powinien być rozwój polskiego rynku kapitałowego poprzez wprowadzenie nowego rodzaju obligacji – obligacji rozwojowych.