Radykalna ochrona środowiska – czy Polskę na to stać?

Polska zablokowała właśnie porozumienie państw Unii Europejskiej, które przewidywało osiągnięcie obojętności środowiskowej do 2050 roku. Dlaczego nie stać nas obecnie na przyjęcie tak daleko idących zobowiązań? Czy słuszne jest postrzeganie Polski jako jednego z największych trucicieli w Europie? Czy nakładanie kolejnych wymogów środowiskowych przez państwa Unii Europejskiej ma sens, przy zupełnej bierności w tym zakresie państw azjatyckich i USA? Czy grozi nam likwidacja europejskiego przemysłu i jego przeniesienie w rejony świata, w których dbałość o środowisko nie jest traktowana priorytetowo?