Public Affairs jako element dobra wspólnego

Public Affairs nie ma w Polsce dobrej prasy. Działania tego typu rzadko są rozumiane, często zaś stygmatyzowane, przedstawiane jako podejrzana funkcja prywatnych znajomości czy wręcz aktywność z pogranicza korupcji. Tymczasem budowanie nowoczesnego, opartego o prawo, etykę i wzajemne poszanowanie, ekosystemu relacji pomiędzy przedsiębiorcami a państwem może i powinno być traktowane jako działanie na rzecz dobra wspólnego. Dyskusja wokół raportu Fundacji Republikańskiej.