Przyszłość zawodów medycznych. Jak przeciwdziałać deficytowi specjalistów?

HR w medycynie – jaka jest przyszłość? Czy nowe zawody medyczne mogą stanowić remedium na deficyty specjalistów? Czy, śladem krajów zachodnich, technicy, pielęgniarki i inne grupy zawodowe średniego szczebla będą w przyszłości mieć większe kompetencje?