Produkcja i przetwórstwo – rola świadomego konsumenta

Rozwój narzędzi komunikacyjnych, takich jak – chociażby – kanały internetowe czy media społecznościowe, może wpływać na proces zrównoważonej produkcji żywności. Dialog z konsumentami jest bowiem szansą na spełnienie oczekiwań środowiskowych i zachowanie konkurencyjności. Konsumenci coraz częściej szukają wiedzy o produktach. Jak wykorzystać siłę pozytywnej komunikacji i zaangażowania konsumentów w proces tworzenia produktów? Czy tradycyjna reklama zostanie wyparta przez procesy komunikacyjne oparte o bezpośrednie relacje z klientami? Czy oznacza to, że nie wystarczy dziś jedynie produkować zdrowo, trzeba jeszcze ten fakt nagłaśniać?