Polska na tle Europy – nasz wkład w funkcjonowanie Unii Europejskiej

Debata, stanowiąca próbę oceny polskiej gospodarki po trzech latach obowiązywania Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju i zmianie paradygmatów państwa w obszarze wspierania rodzimej przedsiębiorczości. Jakie są rzeczywiste przyczyny sporów między Polską a Komisją Europejską? Dlaczego rozwiązania legislacyjne, implementowane do Polski na przykładzie innych państw europejskich, wiążą się z tak dużym sprzeciwem unijnych decydentów i generują oskarżenia o rzekome łamanie praworządności? Jakie wnioski płyną z faktu, że pod rządami Zjednoczonej Prawicy Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w obszarze OECD?