Odpowiedzialny rozwój 2.0. Priorytety na lata 2019-2023

Panel poświęcony przede wszystkim podsumowaniu dotychczasowej realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i określeniu, jakie elementy tego modelu muszą zostać zmodyfikowane, by gospodarka utrzymała swój impet przez kolejne 4 lata.