MŚP w świecie e-commerce: lokomotywa rozwoju czy bomba z opóźnionym zapłonem?

Nie ma wątpliwości, że Polacy jak i inni Europejczycy pokochali zakupy w Internecie. Tę formę nabywania produktów i usług wybiera już ponad 60% dorosłych mieszkańców UE. Sprzyja temu powszechny dostęp do sieci i mobilnych urządzeń, np. smartfonów, przy jednoczesnej wymianie pokoleniowej, na korzyść osób, dla których obecność w Internecie jest czymś zupełnie naturalnym. Jednocześnie, jak pokazują dane GUS-u, zaledwie kilkanaście procent polskich przedsiębiorców sektora MŚP wykorzystuje Internet do handlu. Co zatem powoduje, że większość firm nie jest jeszcze obecna w systemie handlu on-line? Jakie są bariery wejścia do e-commerce? Czy firmy nastawione na sprzedaż tradycyjną są w stanie poradzić sobie na konkurencyjnym rynku? Kto i dlaczego powinien wsiąść do pociągu relacji „handel tradycyjny” – „e commerce”?