Miasta bez smogu. Państwo, samorząd, biznes

Zanieczyszczenie powietrza jest tematem ponad podziałami. Skuteczne adresowanie tego tematu wymaga współpracy różnych szczebli administracji. Program Stop Smog, adresowany do najbardziej potrzebujących mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, opiera się właśnie na tym założeniu. Jakie są pierwsze doświadczenia z przygotowań do wdrożenia tego programu? Jak ta współpraca powinna wyglądać? Jakie pojawiają się bariery i jak można je pokonywać? Jak koordynować środki finansowe, przeznaczane na ten cel?