Kryteria przetargów – warunki sukcesów zamówień publicznych

Czekają nas zmiany w obszarze prawa (nowe Prawo Zamówień Publicznych, Partnerstwo Publiczno-Prywatne) w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej, jak również w kontekście nowej perspektywy finansowej UE i rozwoju inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych. Tymczasem to wciąż kryterium najniższej ceny – wbrew zapowiedziom i wytycznym decydentów – pozostaje głównym czynnikiem, przesądzającym o rozstrzyganiu przetargów publicznych. Dlaczego urzędnicy nadal boją się wybierać oferty najlepsze jakościowo lub takie, które mogą przynieść budżetowi państwa korzyści w dłuższej perspektywie czasowej