Kryteria przetargów – warunki sukcesów zamówień publicznych

Czekają nas zmiany w obszarze prawa (nowe Prawo Zamówień Publicznych, Partnerstwo Publiczno Prywatne) w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej, jak również w kontekście nowej perspektywy finansowej UE i rozwoju inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych. Tymczasem to wciąż kryterium najniższej ceny – wbrew zapowiedziom i wytycznym decydentów – pozostaje głównym czynnikiem, przesądzającym o rozstrzyganiu przetargów publicznych. Dlaczego urzędnicy nadal boją się wybierać oferty najlepsze jakościowo lub takie, które mogą przynieść budżetowi Państwa korzyści w dłuższej perspektywie czasowej? Czy polscy urzędnicy zarabiają za mało? Czy brakuje nam w administracji państwowej dobrze wyszkolonych kadr? Czy średni szczebel urzędniczy może być jedną z najistotniejszych przeszkód, stojących na drodze do osiągnięcia jak największych korzyści z rewolucji technologicznej?