Konstytucja Biznesu i jej wpływ na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Panel poświęcony pogłębionej ocenie funkcjonowania rozwiązań zawartych w Konstytucji dla Biznesu. Które zarzuty wobec pakietu są trafne, a które należy uznać za niesprawiedliwe? Jak przebiega implementacja założeń Konstytucji dla Biznesu? Czy polscy przedsiębiorcy chcą i potrafią korzystać z tych regulacji? I wreszcie: jakie muszą być kolejne kroki, by uwalniać potencjał gospodarki z biurokratycznego gorsetu?