Kolejna trudna dekada? – wyzwania i zagrożenia dla polskiej branży budowlanej w latach 2019–2029

Polskie firmy budowlane przechodziły w ostatnim czasie przez istną sinusoidę warunków, w których musiały funkcjonować, a jedyne, czego im brakowało, to stabilizacja. Dlatego tak ważne jest, by umieć zdefiniować aktualne i potencjalnie możliwe (w najbliższej oraz dalszej perspektywie) szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku budowlanego w Polsce, a także stworzyć propozycje kierunkowych działań, mających na celu powstrzymanie tzw. .„czterech jeźdźców Apokalipsy”, czyli – wymienionych poniżej – niebezpieczeństw dla branży budownictwa: zagrożenia demograficznego, waloryzacji kontraktów, ryzyka związanego z kwestiami prawnymi oraz ryzyka związanego z finansowaniem i ubezpieczaniem inwestycji budowlanych. Jak osiągnąć wymarzoną stabilizację? Czy działalność w branży budowlanej może być pozbawiona ryzyk, powodowanych przez wymienione czynniki? Dlaczego, mimo faktu, że Polska jest od wielu lat wielkim placem budowy, nie wyrosły wielkie polskie firmy budowlane o międzynarodowym znaczeniu?