Kolejna trudna dekada? – wyzwania i zagrożenia dla polskiej branży budowlanej w latach 2019-2029

Polskie firmy budowlane przechodziły w ostatnich czasach istną sinusoidę warunków, w jakich musiały funkcjonować, a jedyne czego im brakowało to stabilizacja. To dlatego tak ważne jest, by ważne jest by umieć zdefiniować aktualne i możliwe do wystąpienia w najbliższej i dłuższej perspektywie, szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku budowlanego w Polsce oraz stworzyć propozycje kierunkowych działań mających na celu powstrzymanie tzw ..„czterech jeźdźców Apokalipsy” czyli wymienionych poniżej zagrożeń dla branży budownictwa: zagrożenia demograficznego, waloryzacji kontraktów, ryzyka związanego z kwestiami prawnymi oraz ryzyka związanego z finansowaniem i ubezpieczaniem inwestycji budowlanych. Jak osiągnąć wymarzoną stabilizację? Czy działalność w branży budowlanej może być pozbawiona ryzyk, powodowanych przez wymienione czynniki? Dlaczego mimo faktu, że Polska jest od wielu lat wielkim placem budowy nie wyrosły wielkie polskie firmy budowlane o międzynarodowym znaczeniu?