Klimatyczna racja stanu. Narzędzia wsparcia dla transformacji energetycznej

Polski rząd nie zgodził się na przyjęcie przez Unię Europejską celu, polegającego na osiągnięciu neutralności energetycznej do 2050 roku, motywując to koniecznością uprzedniego sprawiedliwego określenia podziału obciążeń pomiędzy poszczególne kraje i branże. O jakie zapisy powinniśmy zabiegać? Jak zabezpieczyć polskie interesy w procesie „sprawiedliwej i odpowiedzialnej” transformacji energetycznej i jak artykułować je na arenie międzynarodowej? Kto i w jaki sposób powinien tę transformację finansować?