Godna starość zaczyna się dziś. Kompleksowe sprostanie wyzwaniom, stojącym przed systemem emerytalnym

Szerokie spojrzenie na wyzwania, związane z zapewnieniem godnego poziomu emerytur. Ocena pierwszych miesięcy funkcjonowania Pracownicze Plany Kapitało rozważenie zalet i wad emerytury obywatelskiej, zwłaszcza na przykładzie rozwiązania kanadyjskiego. Jak zabezpieczyć pieniądze, gromadzone przez przyszłych emerytów, przed zakusami państwa i nie dopuścić w przyszłości do podobnej sytuacji, jaką było przejęcie środków z OFE? Jak edukować społeczeństwo, że zabezpieczenie godnej starości powinno być celem każdego człowieka aktywnego zawodowo. Negatywne przykłady osób rozpoznawalnych i zamożnych, narzekających publicznie na niską wysokość swoich świadczeń emerytalnych, a jednocześnie lekceważących kwestię odprowadzania wysokich składek w czasach zawodowego prosperity.