Finansowy aspekt SOR – wyrównywanie szans

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dąży do likwidacji, funkcjonującego przez lata, podziału na Polskę „A”, „B” i „C”. Rolą państwa jest nie tylko wspieranie mniej zamożnych obywateli poprzez duże transfery socjalne, ale też inicjowanie inwestycji infrastrukturalnych, prowadzących do ożywienia gospodarczego w tych rejonach Polski, które dotąd były zaniedbane. Bardzo ważnym czynnikiem w sprawnej realizacji założeń SOR jest więc wytyczanie obszarów zasługujących na szczególne wsparcie, w których drzemie – uśpiony dotąd – potencjał rozwojowy. Gdzie aktualnie najkorzystniej lokować kolejne duże projekty, by – zgodnie z ideą SOR – państwo rozwijało się w sposób jak najbardziej komplementarny? Gdzie zaniechanie procesu awansu infrastrukturalnego jest najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia państwa i biznesu?

Opiekun: Ministerstwo Finansów