Edukacja finansowa podstawą do rozwoju społeczno-gospodarczego

Kompetencje finansowe, na które składają się wiedza, umiejętności oraz odpowiednie postawy, w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, są bardzo istotnymi kompetencjami, potrzebnymi każdemu, niezależnie od wieku. Edukacja finansowa jest narzędziem do ich rozwijania, przez co wpływa na zwiększanie świadomości w podejmowaniu właściwych decyzji finansowych, w tym dotyczących planowania przyszłości, zarządzania budżetem domowym czy wyboru odpowiednich produktów finansowych. Rozwój edukacji finansowej i, tym samym – zwiększenie świadomości finansowej Polaków, będzie wspierać nowo powołany Fundusz Edukacji Finansowej. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez finansowanie oraz wspieranie projektów edukacyjnych i organizowanie kampanii informacyjnych. Przy Funduszu działa Rada Edukacji Finansowej, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Przewodniczącego KNF, Prezesa NBP, Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego. Rada będzie odpowiedzialna za wyznaczanie kierunków działania Funduszu i nadzór nad jego działalnością.