E-commerce i obrót bezgotówkowy jako jeden z elementów walki z szarą strefą

Od kilku lat udział szarej strefy w polskim PKB systematycznie spada, ale nadal osiąga dwucyfrowy wskaźnik (według danych GUS i szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w 2018 r. wartość szarej strefy wynosiła ok. 400 mld zł, czyli 18% PKB). Znamienne jest, że szara strefa charakteryzuje się płatnościami niemal wyłącznie w formie gotówki, co zdecydowanie ułatwia unikanie płacenia podatków, bowiem nie zostawia śladów transakcji. Państwo stara się edukować obywateli i nakłaniać ich do obrotu bezgotówkowego np. poprzez program „Polska bezgotówkowa”, ale, jak pokazują dane GUS-u, nie przynosi to oczekiwanych efektów. Czy zatem same działania edukacyjne i kampanie społeczne są wystarczające? Czy regulator nie powinien narzucić sposobu płatności w najbardziej narażonych na szarą strefę branżach? Jak skutecznie zachęcać przedsiębiorców i ich klientów do obrotu bezgotówkowego?