Dostępność jako warunek odpowiedzialnego rozwoju społecznego

Popyt na towary rynkowe zmienia się wraz ze zmianami demograficznymi. Realizowane programy społeczne z zakresu polityki senioralnej mogą wpłynąć na zmianę zachowań konsumenckich. Czy fakty te powinny mocniej zainspirować przedsiębiorców do zapewnienia dostępności niektórych produktów, nie tylko w ramach CSR, ale w regularnej produkcji?